Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Επικοινωνία

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 4829/Β/2-11-2020 που αφορά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται προσωρινά όλες οι αθλητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων